2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

25/10/2010

Απονομές βραβείων στους αριστεύσαντες μαθητές του Σχολ. έτους 2009-2010

18/3/2010

Αποτελέσματα Νομαρχιακών Σχολικών Αγώνων Στίβου 2009-2010

30/10/2009

Απονομές βραβείων στους αριστεύσαντες μαθητές του Σχολ. έτους 2008-2009

24/10/2008

Απονομές βραβείων στους αριστεύσαντες μαθητές του Σχολ. έτους 2007-2008

25/10/2007

Απονομές βραβείων στους αριστεύσαντες μαθητές του Σχολ. έτους 2006-2007

25/10/2006

Απονομές βραβείων στους αριστεύσαντες μαθητές του Σχολ. έτους 2005-2006

25/10/2005

Απονομές βραβείων στους αριστεύσαντες μαθητές του Σχολ. έτους 2004-2005