2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ


ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ

24/3/2011 Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου     (σχολ. έτος 2010-11)
17/11/2010 Ο εορτασμός της 17ης Νοέμβρη    (σχολ. έτος 2010-11)
25/10/2010 Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου (σχολ. έτος 2010-11)
24/3/2010 Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου     (σχολ. έτος 2009-10)

17/11/2009

Ο εορτασμός της 17ης Νοέμβρη    (σχολ. έτος 2009-10)
24/3/2009 Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου     (σχολ. έτος 2008-09)
17/11/2008 Ο εορτασμός της 17ης Νοέμβρη    (σχολ. έτος 2008-09)
24/10/2008 Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου (σχολ. έτος 2008-09)

24/3/2008

Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου     (σχολ. έτος 2007-08)

16/11/2007

Ο εορτασμός της 17ης Νοέμβρη    (σχολ. έτος 2007-08)

25/10/2007

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου (σχολ. έτος 2007-08)

23/3/2007

Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου     (σχολ. έτος 2006-07)

17/11/2006

Ο εορτασμός της 17ης Νοέμβρη    (σχολ. έτος 2006-07)

25/10/2006

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου (σχολ. έτος 2006-07)

25/10/2005

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου (σχολ. έτος 2005-06)